Lời ca dâng Bác

Bản nhạc

LỜI CA DÂNG BÁC


Ai yêu Miền Nam như tấm lòng của Bác,
Có mối tình nào mà thủy chung mà son sắc
Như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào Miền Nam.
Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình,
Bao núi bao sông mấy nghĩa mấy tình.

Ai yêu Miền Nam như tấm lòng Miền Bắc
Có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt
Như tấm lòng Miền Bắc hướng về Miền Nam
Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình
Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình.

Trong tim Miền Nam in bóng hình của Bác,
Tiền tuyến một lòng mà thủy chung mà son sắc
Nhớ tới người từng phút quyết giữ trọn niềm tin,
Trên khắp quê hương thắng trận lẫy lừng
Trên khắp quê hương thắng trận lẫy lừng.

Vang lên từ Miền Nam vang lên từ Miền Bắc
Tiền tuyến thành đồng, mà hậu phương mà lũy thép
Theo tiếng Người giục bước tới thắng lợi vẻ vang
Thống nhất non sông mới thỏa tấm lòng,
Thống nhất non sông mới thỏa tấm lòng.


Bình luận (0)