Linh thiêng Việt Nam

LINH THIÊNG VIỆT NAM


Hỡi các anh những lính hồn không tuổi!
Hỡi các mẹ, các chị, các anh!
Máu đã thấm vào lòng đất Việt,
Để ngàn năm còn mãi tự hào...

Xin dâng hương những linh hồn bất tử,
Như tượng đài sừng sững giữa phong ba,
Để đời sau còn nghiêng mình cúi đầu
Trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam!

Về đây! Các anh ơi xin hãy về đây!
Về nghe mẹ ru, về nghe em hát,
Về thăm cánh đồng trĩu nặng,
Về thăm luỹ tre làng quê hương!
Về đây! Các anh ơi xin hãy về đây!
Nằm nghe biển ru, nằm nghe sóng hát.
Mãi mãi tự hào với đất mẹ yêu thương! ...

Linh thiêng trời Việt Nam! Linh thiêng đất Việt Nam!
Linh thiêng đất trời Việt Nam! Linh thiêng trời Việt Nam!
Linh thiêng đất Việt Nam! Linh thiêng đất trời Việt Nam! …

Bình luận (0)