Làng tôi

Bản nhạc

(Ảnh: Chiều khi quân Pháp qua làng vắng tiếng chuông ngân, phá tan nhà thờ xưa)

LÀNG TÔILàng tôi xanh bóng tre,
Từng tiếng chuông ban chiều,
Tiếng chuông nhà thờ rung
Đời đang vui đồng quê yêu dấu,
Bóng cau với con thuyền, một dòng sông.

Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà,
Ngày giặc Pháp tới làng triệt thôn
Đường ngập bao xương máu tơi bời,
Đồng không nhà trống tan hoang

Chiều khi quân Pháp qua,
Chiều vắng tiếng chuông ngân ,
Phá tan nhà thờ xưa
Làng tôi theo đoàn quân du kích,
Cướp ngay súng quân thù trả thù xưa.

Bao căm hờn từ xa quê nhà,
Rừng chiều nhớ cánh đồng chiều xưa
Từ xa quê trong lớp cây già,
Làng quê còn thấy buồn đau

Ngày diệt quân Pháp tan,
Là lúc tiếng chuông ngân,
Tiếng chuông nhà thờ rung
Làng tôi cùng đoàn quân chiến thắng,
Đánh tan lũ quân thù về làng xưa.

Dân tưng bừng chặt tre phá cầu,
Cùng lập chiến lũy đào hầm sâu
Giặc chưa tan chiến đấu chưa thôi,
Đồng quê chào đón ngày mai.

 

Bình luận (1)

  1. Bảo Lan.2
    Bảo Lan.2
    BQT bổ sung thêm, đây là song ca Thu Phương - Tuyết Thanh.