Lắng tiếng quê hương

Đóng góp: Doanlam

Bình luận (2)

 1. Ngọc Thạch

  Chào bác lhn.101263. Các con số chỉ năm sáng tác và thu thanh màu đen không nằm trong tên bài hát màu xanh nên không ảnh hưởng đến sự liên thông. Thực tế là 2 bản thu bài này đều hiện lên trong mục Các bản thu khác của bài này. Bản thu do thành viên Doanlam tuy âm thanh nhỏ hơn nhưng dài hơn bản đăng 2010 16 giây do nhạc đêm mở đầu không bị cắt nên BBT đăng cả 2 bản. Cảm ơn bác.

 2. lhn.101263

  Lắng tiếng quê hương

  Sáng tác: Dân Huyền
  Trình bày: Thu Hiền

  08/06/2010

  Cùng trang web này, bài hát Lắng tiếng quê hương đã được đăng tải từ năm 2010. Tuy nhiên, sau tên tác giả Dân Huyền và ca sỹ Thu Hiền không có ghi ký tự (1976) như trên. Đề nghị Ban biên tập thống nhất tên gọi tác giả và ca sỹ, không nên đưa ký tự (1976) vào phía sau. Như vậy, máy tính sẽ phân định thành 2 tác giả Dân Huyền với Dân Huyền (1976) và 2 ca sỹ Thu Hiền với Thu Hiền (1976). Trân trọng!