Làng quan họ quê tôi

Đóng góp: Anh Thư

Làng quan họ quê tôi

Tháng Giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi
Con sông Cầu làm bao xanh ngang lưng làng quan họ xanh xanh.
Làng quan họ quê tôi
Những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió
Nón quai thao (ớ) người ơi, nón quai thao nói gì người ơi.

Người ơi, làng quan họ quê tôi, cửa đình hồ bán nguyệt
Chị Cả tựa mạn thuyền, anh Hai ngồi bẻ lái
Quan họ về (mà là) về trao duyên, (ấy) quan họ về là về trao duyên ơ ơ....
Những đêm trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ
Tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ
Muốn gửi cả ánh trăng quê mình theo lời hát tiễn anh lên đường.

Làng quan họ quê tôi

Tháng Giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi
Con sông Cầu làm bao xanh ngang lưng làng quan họ xanh xanh.
Làng quan họ quê tôi
Những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió

Nón quai thao (ớ) người ơi, nón quai thao nói gì người ơi.

Người ơi, làng quan họ quê tôi những năm bom Mỹ thả
Loan phượng vẫn ăn xoài, hương thơm đồng lúa chín.
Quan họ về (mà là) về trao duyên, (ấy) quan họ về là về trao duyên ơ ơ...
Những đêm trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ
Tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ,

Muốn gửi cả ánh trăng quê mình theo lời hát nhắn anh nhớ về

Làng quan họ quê tôi, làng quan họ quê tôi.

Bình luận (0)