Khúc hát đảo xa

Bình luận (2)

  1. quangbacninh
    Tôi rất hiểu và thông cảm cho những chiến sỹ hải đảo , họ đang ngày đêm từng phút , từng giờ canh giữ biển đảo của quê hương , bảo vệ biển trời tổ quốc, các anh đã hiến dâng tuổi trẻ của mình để làm tròn nhiệm vụ với tổ quốc , đây là bài hát rất hay về biển đảo đã từng quen thuộc và gần gũi với các chiến sỹ VN ,bái hát đầy ý nghĩa động viên được các chiến sỹ , xin gửi tới các chiến sỹ đang bảo vệ biển trời của tổ quốc, chúc các chiến sỹ luôn mạnh khỏe .
  2. ĐÀM VĂN TĨNH hạ long qn
    ĐÀM VĂN TĨNH hạ long qn
    Đây là một trong những bài hát hay về biển đảo của TỔ QUỐC VIỆT NAM .Chưa có một ca sĩ thay thế đươc THANH HOA trong bài hát này