Khúc ca từ một cánh đồng

KHÚC CA TỪ NHỮNG CÁNH ĐỒNG

 
1-
Ai có về Thủ Đô khi qua những cánh đồng
Lúa lên xanh tận chân trời, dòng mương in bóng hàng cây
Nghe tiếng cười hôm nay, nhớ xưa xóm nhỏ đói nghèo
Từ ngày có Đảng về đây, quê hương ngày một đổi thay.

Trên những chặng đường đã đi qua
Bao cánh đồng ngoại ô hôm nay rộn rã
Hợp tác quê em có ao đầy cá,
Đồng trên máy gặt, đồng dưới máy bơm reo
Đẹp sao có những đêm trăng
Nhìn về thêm sáng cánh đồng ngoại ô...

Ai có về Thủ Đô khi qua những phố phường
Đến quê hương ngoại thành, giờ đây biết mấy đổi thay
Trên cánh đồng hôm nay máy reo xen lẫn tiếng cười
Người về thêm rộn lời ca, yêu nhau đừng ngại đường xa...

2-
Ai có về Thủ Đô khi qua những cánh đồng
Lúa lên xanh tận chân trời, dòng mương in bóng hàng cây
Nghe tiếng cười hôm nay, nhớ xưa xóm nhỏ đói nghèo
Từ ngày có Đảng về đây, quê hương ngày một đổi thay...

Qua những chặng đường đến hôm nay
Trên cánh đồng ngoại ô quê ta đổi mới
Từng hố bom sâu lúa lên xanh màu lá
Màu xanh đất mẹ tình nghĩa quê hương
Gửi ai tiếng hát yêu thương,
Hòa trong tiếng hát... thơm hương ngoại thành.

Ai có về Thủ Đô khi qua những phố phường
Đến quê hương ngoại thành, giờ đây biết mấy đổi thay
Trên cánh đồng hôm nay máy reo xen lẫn tiếng cười
Người về thêm rộn lời ca, yêu nhau đừng ngại đường xa...

 

Bình luận (0)