Khúc ca ban chiều

Đóng góp: Anh Thư

Lời hát phần tiếng Việt :

Bên dòng Nêva bóng đô thành

Sức lao động dựng xây phố phường vinh quang

Hãy nghe Lêningrat, trái tim ngập tình yêu

Với muôn người hát ca ngợi thiết tha lời

Hãy nghe Lêningrat, trái tim ngập tình yêu

Với muôn người hát ca ngợi thiết tha lời.

Bình luận (0)