Khúc ca ban chiều

Bình luận (1)

  1. Anh Thư

    Bài này cũng là sáng tác của nhạc sĩ Xalaviốp Xêđôi, trên trang đã có một số bài của nhạc sĩ này. Đề nghị BBT-BQT đưa bài hát này về chung một mục với những bài hát đó.