Khi quả bóng lăn tròn

Bình luận (2)

  1. Ngọc Thạch

    BBT đã kiểm tra và xóa bản kia rồi. Cảm ơn bạn Anh Thư.

  2. Anh Thư

    Chỉ khác là dạo đầu dài hơn và hát hai lần, bản này giống với bản Quả bóng lăn tròn nhưng tên tác giả lại là Hoàng Vân, link https://bcdcnt.net/bai-hat/qua-bong-lan-tron-3028.html?from=search . Trang hoangvan.org có đăng bản Quả bóng lăn tròn này. Không có thông tin nào khác trên mạng về bản này. Đề nghị BBT-BQT xem xét chọn một tác giả.