Khi đàn sếu bay qua

Bình luận (1)

  1. Xaydung

    Đã mười mấy mùa thu và cũng là mười mấy lần tôi đi tìm bài hát này. Cho tôi xin lỗi nhà thơ Nguyễn Hương Tràm nhé, vì có lẽ mắt kém nên tôi nhầm là thơ của Hương Trâm.