Kết đoàn là sức mạnh

Đóng góp: Anh Thư

Bình luận (1)

  1. Ngọc Thạch

    Bài này là bài hát kết thúc một vở kịch cách mạng của Trung Quốc sáng tác năm 1943 trong thời kỳ kháng Nhật, nhạc của Lư Túc, lời của Mục Hồng có tên là "Đoàn kết tựu thị lực lượng". Trong kháng chiến chống Pháp nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã phỏng dịch lời ra tiếng Việt và sửa đôi chỗ về cao độ, trường độ để phù hợp với quãng trong âm nhạc Việt Nam và thêm những nốt luyến láy làm bài hát tươi tắn hơn, phù hợp với cách hát của người Việt Nam. Do đó nghe bài này ta thấy hơi khác một chút so với bản dịch của Lưu Hữu Phước mà Bác Hồ thường bắt nhịp cho đồng bào hát trong các cuộc mít-tinh ở Quảng trường Ba Đình. Cảm ơn bác Anh Thư đã tải về.