Hoa thơm dâng Bác

Bản nhạc

HOA THƠM DÂNG BÁC


Những cháu ngoan Bác Hồ khăn hồng bay rực rỡ
Như những bông hoa thơm hoa đẹp trăm miền.

Cùng về đây khoe sắc thắm,
Cùng về đây ngát hương thơm.

Bông hoa ngàn việc tốt,
Bông hoa học hành chăm,
Bông hoa chi đội mạnh.

Để xứng đáng mang tên,
Cháu ngoan Bác Hồ
Là những bông hoa thơm,
Kính dâng Bác Hồ.

Bình luận (0)