Hoa chăm-pa
HOA CHĂM-PA(Dân ca Lào).Trình bày: Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Lào*********************************** Phiên âm tiếng Lào:1– Ô đuông chăm-pa, vê la xôm noọng, nức hên phăn xoongMoong hển hủa chay hau nức khựn đạy nay kìn chậu hoomHển suổn đoọc mạy bi đa pục vay tặng tè đay maVê la nguổm ngầu chậu suồi băn thâu hau hải sô ka Chậu đuông chăm-pa khù khiêng hau ma tè nhăm nọi ơi ời.2– Kin chầu sẳm khăn tít phăn hủa chay pên nạ hắc khay Phe vay xơi xôm nham ngẩu hau đôm ô chăm-pa hoom Mừa đôm kin chầu pan phốp sụ cầu thì phạc chạc pay Châu pên đoọc mạy, thì ngam vi lay tặng tè day maChậu đuông chăm-pa ma la suổn hắc khoỏng hiêm ny ơi ời.3–Ô đuông chăm pa búp pha mương Lao, ngam đằng đuông đao Sang Lao phơờng chay cợt dù phai nay phèn đin lạn sangThạ đay phắt phạc nê lạ thết chạc ban cợt mương nonHiêm chạ au chầu pên phườn suồm ngẩu tháu sin xi vaChau đuông chăm pa, ma la ngăm nhình mính mương Lao ơi ời.* Lời Việt:1–Hoa đẹp chăm-pa đã bao tháng ngày, hoa đây người đấyHoa vẫn ngạt ngào thơm ngát mùi hương tháng năm còn vươngHoa chăm-pa ơi, bao mùa em khoe sắc hoa trong vườnĐã bao lâu rồi mà hoa vẫn đẹp nhất trong lòng tôiHoa đẹp xinh ơi, em chính người tôi thiết tha yêu thương.2–Ngạt ngào hương thơm, vấn vương trong lòng, sắc hoa đẹp mãiHương ngát làm tôi trăm nhớ ngàn thương bóng ai thầm yêuHoa chăm-pa ơi tuyệt vời toả lan mãi trong tim nàyCách xa phương trời mà hoa vẫn còn vấn vương lòng tôiHoa đẹp xinh ơi, em chính người tôi mến yêu trọn đời...