Hồ trên núi

Bản nhạc

HỒ TRÊN NÚI


Núi (ơ) núi, thuyền (ơ) thuyền.
Mây (ư) mây, nước (ư) nước...

1-
Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi
Giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi
Ai đắp đập, ai phá núi
Cho hồ nước đầy (là) mặt gương soi
Non xanh (mà) nước biếc (ối a)...
Khoan nhặt mái chèo (hừ là), khoan nhặt mái chèo (ối a)...

2-
Nhìn bóng chiều in ngấn nước
Ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi
Nghe tiếng rừng, nghe tiếng suối
Xốn xang mái chèo nhịp đời sinh sôi
Thuyền về (mà) bến mới (ối a)...
Cá nặng lưới đầy (hừ là), cá nặng lưới đầy (ối a)...

(KẾT)
Núi (ơ) núi, thuyền (ơ) thuyền
Mây (ư) mây, nước (ư) nước.
Ơ hơ...

Bình luận (0)