Hò thả trâu (Hoàng Vân) - Lương Thị Long và Tốp ca TNHN
1-Giặc bắn trâu của em bị thương,Lửa đỏ quê em lửa hờn bốc cháy,Trâu ơi trâu đừng buồn trâu nhé,Các chú dân quân bộ đội sẽ trả thù này, Ơ ta nhất định sẽ thắng, quân thù nhất định thua.Ăn nhiều trâu nhé, trâu sớm mau lành,Vụ mùa để chống Mỹ trâu góp sức kéo,Để lúa tăng thu đưa ra tiền tuyến,Cho bộ đội ta đánh tan giặc Mỹ, Ơ ta nhất sẽ định sẽ thắng, quân thù nhất định thua.Quân thù hung ác định giết trâu cày, Triệt hạ đập mương hòng phá thóc lúa,Nhưng chúng thua to, nhân dân của ta,Từ Bắc đến Nam bắt chúng phải đền tội,Ơ ta nhất định sẽ thắng, quân thù nhất định thua.2-Dòng Kiến Giang vừa trong vừa mát,Mặt nước vang xa giọng hò quê ta,Lên lưng trâu nhìn trời trong sáng,Thôn xóm xa xa gà đã gáy canh ba,Ơ ta nhất định sẽ thắng, quân thù nhất định thua.Trăng rằm trăng náu, mười sáu trăng tròn, Mười bảy sảy giường chiếu, mười tám rám bếp trấu, Mười chín hong xôi, hai mươi thức giấc, Hai mươi mốt nửa đêm, hai mươi hai gà gáy,Ơ ta nhất định sẽ thắng, quân thù nhất định thua.Ăn nhiều trâu nhé, ta dắt trâu về, Đồng ngoài nhiều cỏ non, sao sáng sáng lấp lánh, Cỏ sương long lanh, trâu ăn chóng béo, Trâu kéo thiệt hăng, ta yêu ta quý,Ơ ta nhất định sẽ thắng, quân thù nhất định thua.