Hò kéo pháo
HÒ KÉO PHÁO1-Hò dô ta nào! kéo pháo ta vượt qua đèo.Hò dô ta nào! kéo pháo ta vượt qua núi.Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núiVực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù.Hò dô ta nào! kéo pháo ta vượt qua đèo.Hò dô ta nào! kéo pháo ta vượt qua núi.Gà rừng gáy trên nương rồi dấn bước ta đi lên nào.Kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hửng sáng.Sắp tới nơi còn một đợt nữa thôi.Vai ướt đẫm sương đêm cùng mồ hôi.Tới đích rồi đồng chí pháo binh ơiVinh quang thay sức người lao động.Hò dô ta pháo ta vượt đèo.Lòng quyết tâm sắt gang nào bằng .Hò dô…2-Hò dô ta nào! kéo pháo ta vượt qua đèo.Hò dô ta nào! kéo pháo ta vượt qua núi.Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núiVực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù.Kéo pháo ta lên trận địa đây vùi xác quân thù.Mặc cho bom đạn bốc cháy  quanh mình ta rồi.Mặc cho quân thù bắn phá trên đường ta điDù lửa nóng trong bom đạn bốc cháy xung quanh ta rồi.Bám chắc tay không buông rời quyết tâm bảo vệ pháo.Kéo pháo lên trận địa của chúng taTin chắc thắng ta tin tưởng ở trên.Tới đích rồi đồng chí chúng ta ơiMai đây nghe pháo gầm vang trờiCùng bộ binh đánh tan giặc thùThề quyết tâm đánh tan giặc thù.Hò dô…Hai, ba nào… Hò dô ơ..