Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

Hò ơ ..... ơ .....hò....ơ....hơ....
Tôi hát ngàn lời ca
Bao la hơn những cánh đồng mênh mông hơn mặt biển Đông
Êm đềm hơn những dòng sông.

Hò ơ ........ơ .......hò .....ơ ........hơ.......ơ...
Tôi hát ngàn lời ca
Nồng nàn hơn nắng ban mai đẹp tình hơn cánh hoa mai
Hùng thiêng hơn những sông dài
Là một niềm tin!
Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người
Là một niềm tin! Hồ Chí Minh.

Hò ơ ......ơ ........ơ.....hò ......ơ...
Trên xóm làng miền Nam
Đau thương mây phủ chân trời
Khi ca lên Hồ Chí Minh nghe lòng phơi phới niềm vui.
Hò ơ .....ơ .....Hò.....ơ ......hơ .....ơ...
Trên cánh đồng miền Nam
Hình Người như "Tiến quân ca" giục lòng vươn cánh bay xa
Vùng lên giải phóng quê nhà
Là một niềm tin!
Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Là một niềm tin ! Hồ Chí Minh

Bình luận (0)