Hãy chặn chiến xa lại

Đóng góp: Doanlam
Lời bài hát tiếng Việt :
Tiếng xe tăng gầm vang xuyên bóng đêm, của đội quân xâm lăng, bay kéo nhau đi đâu? Gieo đau thương ở Việt Nam xa xôi. Không cho bay đi qua, chặn ngay lũ giết người. Bọn xâm lăng mau mau cút về nhà. Giữ lấy hòa bình, chặn bọn chiến xa. Bọn xâm lăng mau mau cút về nhà. Giữ lấy hòa bình, chặn bọn chiến xa.
Có bao nhiêu thanh niên, cầm tay nhau xuống đường. Vì Việt Nam yêu thương, vì chân lý ta ra đi. Đi đi lên, cùng Việt Nam chiến đấu cho em thơ tung tăng rồi vui hát dưới trời .Cùng hô vang : Quân Mỹ cút về nhà. Giữ lấy hòa bình, chặn bọn chiến xa. Bọn xâm lăng mau mau cút về nhà. Giữ lấy hòa bình, chặn bọn chiến xa.

Bình luận (2)

  1. Anh Thư

    Lời bài hát tiếng Việt :

    Tiếng xe tăng gầm vang xuyên bóng đêm, của đội quân xâm lăng, bay kéo nhau đi đâu? Gieo đau thương ở Việt Nam xa xôi. Không cho bay đi qua, chặn ngay lũ giết người. Bọn xâm lăng mau mau cút về nhà. Giữ lấy hòa bình, chặn bọn chiến xa. Bọn xâm lăng mau mau cút về nhà. Giữ lấy hòa bình, chặn bọn chiến xa.

    .?... thanh niên, cầm tay nhau xuống đường. Vì Việt Nam yêu thương, vì chân lý ta ra đi. Đi đi lên, cùng Việt Nam chiến đấu cho em thơ tung tăng rồi vui hát dưới trời .Cùng hô vang : Quân Mỹ cút về nhà. Giữ lấy hòa bình, chặn bọn chiến xa. Bọn xâm lăng mau mau cút về nhà. Giữ lấy hòa bình, chặn bọn chiến xa.

  2. Doanlam

    NSƯT Quang Hưng là người đã dịch Lời Việt cho bài hát này. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên hát bài này. Ngoài ra, còn một bản thu nữa do NSƯT Vũ Dậu hát ( tiếc là không có được bản thu quý đó).