Hát mừng non nước hôm nay

HÁT MỪNG NON NƯỚC HÔM NAY

1-
Non nước ơi hãy lắng tai nghe, cung đàn tiếng hát hôm nay sao rộn ràng
Như lúa reo, như sóng dâng theo, ca mừng Nam Bắc Xuân sang vui hòa theo.
Đất nước này, sông núi này, từ ngàn đời ông cha chiến đấu dựng xây
Vì độc lập tự do thống nhất đời đời
Non nước hôm nay như ánh dương lên
Đón mừng Nam Bắc về chung một nhà.

2-
Hãy hát lên, hãy hát vang lên, cho rừng cho núi cho muôn nơi cùng về
Vui hát chung câu hát quê ta, ơn Đảng ơn Bác dâng lên muôn đài hoa.
Ta hát cùng non nước này, mừng là mừng kỷ nguyên sáng chói từ đây
Mừng là mừng bàn tay ta đang từng ngày
Xây đắp quê hương, xây đắp tương lai
Xã hội chủ nghĩa đường ta xây cuộc đời.

Bình luận (4)

 1. CCB
  Mỗi dịp 30 tháng Tư được nghe lại bài này thì vui không thể tả. Hạnh phúc vô biên!
 2. Hoàng văn giảng
  Hoàng văn giảng
  Baì hát này
  nhạc dạo đầu
  chưa trọn vẹn
  xin ban quản
  trị kiêm tra và
  câp nhật lại
 3. Hoàng văn giảng
  Hoàng văn giảng
  Baì hát này
  nhạc dạo đầu
  chưa trọn vẹn
  xin ban quản
  trị kiêm tra và
  câp nhật lại
 4. Hoàng văn giảng
  Hoàng văn giảng
  Tôi cảm ơn
  ban quản trị
  cho phát bài
  hát này nghe
  rất hay vàbài
  hát nay tôi đã
  nghe từ lúc tôi
  còn ít tuôỉ 9
  tuổi vaò quãng
  năm 1976
  nghe tuởng
  tượng laị đất
  nước hồi sinh
  sau chiến
  tranh giành laị
  non sông cho
  phát triển tơí
  ngày hôm
  nay .xin cảm
  ơn