Hát mừng bộ đội chiến thắng

HÁT MỪNG BỘ ĐỘI CHIẾN THẮNG


1-

Cướp được nhiều súng của giặc thì hả sao hả ghê
Giết được nhiều giặc lại càng khoái sao khoái thế
Lũ giặc bại trận đành là phải hàng ối a thôi thì hàng
Hát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng ta hò vang.

Nước nhà hoàn toàn độc lập thì hả sao hả ghê
Bố mẹ họ hàng này lại càng (à) khoái sao khoái thế
Khắp cả đình làng rợp trời cờ đỏ (ối a) sao vàng
Hát mừng bộ đội (tình bằng) chiến thắng ta hò vang.

Thắng trận thì mới về làng thì hả sao hả ghế
Ối nàng vừa đẹp lại vừa... khoái sao khoái thế
Khắp cả đường làng rợp trời cỏ đỏ ối sao vàng
Hát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng ta hò vang.

2-
Bắn cháy được nhiều chiếc phản lực thì (ha ha) hả sao hả ghê
Đánh chìm được nhiều thuyền giặc thì lại càng khoái sao khoái thế
Lũ giặc bại trận đành là phải hàng ối a thì hàng
Hát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng ta hò vang.

Thắng trận rồi mới về làng thì hả sao hả ghế
Bố mẹ này họ hàng này lại càng (à) khoái sao khoái thế
Khắp cả đình làng rợp trời cờ đỏ (ối a) sao vàng,
Hát mừng bộ đội (tình bằng) chiến thắng ta hò vang.

Nếu được dịp phép về làng thì hả sao hả ghê,
Ối nàng vừa đẹp vừa đảm này lại càng (hê hê) khoái sao khoái thế.
Lũ bầy trẻ nhỏ họp bàn ngoài đình ối a đình làng,
Hát mừng bộ đội (tình bằng) chiến thắng.... ta hò vang...

Bình luận (1)

  1. BQT
    BQT Quản trị viên
    Cảm ơn bác Thanh Hải Nam, nhờ bác mới sửa lại được chính xác tên bài hát và nhạc sĩ của bài hát này... (lúc trước là Hát Mừng Chiến Thắng - Văn Chừng)