Hát bênn bờ biển xanh

HÁT BÊN BỜ BIỂN XANH

 

Cùng nhau hát bên bờ biển xanh
Sớm mai tinh sương em đón gió lành
Nào reo vang lên hỡi lòng biển lớn
Đẹp thay đất nước ta như biển xanh mênh mông
Trại hè vui vui sao
Chúng em đi trại hè vui vui sao

Trại hè vui vui sao, sóng biển xanh vẫy chào
Như đàn ong xôn xao chúng em về đây ca múa
Cùng nhau hát bên bờ biển xanh
Sớm mai tinh sương em đón gió lành
Nào reo vang lên hỡi lòng biển lớn
Cùng ta ca hát lên hỡi rừng cây phi lao
Trại hè vui vui sao
Chúng em đi trại hè vui vui sao

Bình luận (2)

 1. Lê Tuấn - Tp HCM
  Lê Tuấn - Tp HCM
  Ô hay chưa kìa! Hồng Vân hát chèo và Hồng Vân thiếu nhi ... kakakakaka....
 2. ThanhNguyễn
  HÁT BÊN BỜ BIỂN XANH
  Sáng tác: Văn Ký
  Trình bày:Hồng vân
  ******************

  Cùng nhau hát bên bờ biển xanh
  Sớm mai tinh sương em đón gió lành
  Nào reo vang lên hỡi lòng biển lớn
  Đẹp thay đất nước ta như biển xanh mênh mông
  Trại hè vui vui sao
  Chúng em đi trại hè vui vui sao

  Trại hè vui vui sao, sóng biển xanh vẫy chào
  Như đàn ong xôn xao chúng em về đây ca múa
  Cùng nhau hát bên bờ biển xanh
  Sớm mai tinh sương em đón gió lành
  Nào reo vang lên hỡi lòng biển lớn
  Cùng ta ca hát lên hỡi rừng cây phi lao
  Trại hè vui vui sao
  Chúng em đi trại hè vui vui sao