Hành khúc Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Bản nhạc

1. Nghe chăng câu hát chúng em anh Kim Đồng ơi,
Rộn vang trời tháng Tám sáng ngời.
Màu cờ tranh đấu thắm đẹp khăn quàng đỏ,
Rực hồng trên đất nước tự do.

Đi trong nắng mới dưới lá cờ Đội bay phấp phới,
Tổ quốc yêu thương mong chúng em mau trưởng thành.
Lòng tự hào, nguyện xứng đáng với danh hiệu quang vinh:
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh!

2. Bao nhiêu sao sáng bấy nhiêu anh hùng vì dân,
Mà Bác Hồ ngôi sao sáng vô ngần.
Cuộc đời của Bác chói ngời gương người cộng sản,
Quyết làm theo lời Bác dạy khuyên.

Quê hương yêu dấu Bắc Nam chung một dòng máu,
Đoàn kết bên nhau, đàn cháu ngoan của Bác Hồ.
Vì ngày mai bao tươi sáng nhớ lời thề đình ninh,
Nguyện xứng cháu của Bác Hồ Chí Minh!

Bình luận (2)

 1. Pear

  1. Nghe chăng câu hát chúng em anh Kim Đồng ơi,
  Rộn vang trời tháng Tám sáng ngời.
  Màu cờ tranh đấu thắm đẹp khăn quàng đỏ,
  Rực hồng trên đất nước tự do.

  Đi trong nắng mới dưới lá cờ Đội bay phấp phới,
  Tổ quốc yêu thương mong chúng em mau trưởng thành.
  Lòng tự hào, nguyện xứng đáng với danh hiệu quang vinh:
  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh!

  2. Bao nhiêu sao sáng bấy nhiêu anh hùng vì dân,
  Mà Bác Hồ ngôi sao sáng vô ngần.
  Cuộc đời của Bác chói ngời gương người cộng sản,
  Quyết làm theo lời Bác dạy khuyên.

  Quê hương yêu dấu Bắc Nam chung một dòng máu,
  Đoàn kết bên nhau, đàn cháu ngoan của Bác Hồ.
  Vì ngày mai bao tươi sáng nhớ lời thề đình ninh,
  Nguyện xứng cháu của Bác Hồ Chí Minh!

 2. SaoThuy1949

  HÀNH KHÚC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

  Phạm Tuyên


  Nghe chăng câu hát chúng em anh Kim Đồng ơi!
  Rộn vang trời tháng Tám sáng ngời.
  Màu cờ tranh đấu thắm đẹp khăn quàng đỏ.
  Rực hồng trên đất nước tự do.
  Đi trong nắng mới dưới lá cờ Đội bay phấp phới.
  Tổ Quốc yêu thương mong chúng em mau trưởng thành.
  Lòng tự hào, nguyện xứng đáng với danh hiệu quanh vinh.
  Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.


  Bao nhiêu sao sáng bấy nhiêu anh hùng vì dân (mà )
  Bác Hồ ngôi sao sáng vô ngần.
  Cuộc đời của Bác sáng ngời gương người Cộng sản.
  Nguyện làm theo lời Bác dạy khuyên.
  Quê hương yêu dấu, Bắc Nam chung một dòng máu.
  Đoàn kết bên nhau, đàn cháu ngoan của Bác Hồ.
  Vì ngày mai bao tươi sáng, nhớ lời thề đinh ninh.
  Nguyện xứng cháu của Bác Hồ Chí Minh ./.