Hải Phòng một khúc tình ca

Đóng góp: Giàng A Nho

Bình luận (1)

  1. nguyenquockhanh

    cam on ban a nho sau bao nam lai duoc nghe. Hik vua nghe vua... Khoc nho lai ki niem 1 thoi...