Hà Nội chào Huế chiến thắng
Hà Nội hôm nay tưng bừng nhộn nhịp,Tin vui đến dồn dập từ miền Nam chiến thắng.Hà Nội hôm nay phố phường rộn ràng,Thêm náo nức lòng người lời ca chiến thắng vang vang.Hà Nội chào mừng Huế chiến thắng hôm nay,Cờ đỏ lại tung bay đậm đà tình kết nghĩa keo sơn,Bao năm qua vẫn tin chắc rằng sẽ có ngày hôm nay,Huế lại vùng lên dưới bóng cờ giải phóng,Tin vững tin có ngày nay đây,Phố phường Hà Nội bừng lên rộn ràng,Tràn ngập tiếng hát chiến thắng.Hà Nội chào mừng chiến thắng lớn hôm nay,Từ miền Nam thân yêu cả Hà Nội náo nức reo vui,Quê hương ta khắp nơi đứng dậy như thác trào sục sôi,Khắp miền vùng lên dưới bóng cờ giải phóng,Đổ máu xương mới có ngày hôm nay,Phố phường Hà Nội trào dâng tiếng hát, Vui đón chiến thắng tưng bừng.Kết:Hà Nội hôm nay tưng bừng nhộn nhịp,Tin vui đến dồn dập từ miền Nam chiến thắng.Hà Nội hôm nay phố phường rộn ràng,Thêm náo nức lòng người lời ca chiến thắng vang vang.Hà Nội chào mừng chiến thắng lớn hôm nay,Từ miền Nam thân yêu cả Hà Nội náo nức reo vui,Quê hương ta khắp nơi đứng dậy như thác trào sục sôi,Khắp miền vùng lên dưới bóng cờ giải phóng,Tin vững tin có ngày nay đây,Phố phường Hà Nội trào dâng tiếng hát,Tiếng hát chiến thắng vẻ vang.