Gửi về Quan họ

Bình luận (2)

  1. PLN

    Bài này chỉ bản thu của liền chị Lan Hương là đỉnh.

  2. lhn.101263

    Tiếng hát của 2 nghệ sỹ quê hương Hải Phòng sâu lắng, truyền cảm và lay động lòng người đến thế!