Gửi tới Lê-nin

GỬI TỚI LÊ NIN

Gửi tới Lê-nin
Nắng đẹp mây trời và muôn sắc hoa
Cùng với muôn bài ca
Đượm tình công nông bao la thiết tha
Gửi tới Lê-nin
Muôn ánh thép lò cao sáng ngời,
Hương lúa mới tỏa lan khắp trời
Trông tương lai của đất nước,
Ấm tình Bác Hồ,
Rực hồng mùa Xuân bao yêu thương,
Tưởng nhớ Lê-nin.

Gửi tới Lê-nin khúc ca đấu tranh
Gửi tới Lê-nin tràng hoa chiến công
Người còn đó mênh mông biển trời
Ánh đuốc ngàn đời mở đường dẫn lối, ơi Lê Nin!

Gửi tới Lê-nin cánh chim ước mơ
Gửi tới Lê-nin tình yêu khát khao
Thời đại mới cho muôn triệu người
Cho muôn cuộc đời bài ca chiến thắng
Ơi Lê-nin...
Thời đại ta hát mãi, hát mãi tên Người.

 

Bình luận (2)

 1. Cháu ngoan Bác Hồ

  Cháu xin bổ sung mấy điểm lời bài hát chưa đúng:

  Với muôn bài ca-> CÙNG với muôn bài ca

  Đường tình không đong bao la thiết tha -> ĐƯỢM TÌNH CÔNG NÔNG bao la thiết tha

  Muôn ánh thép vời cao sáng ngời, -> Muôn ánh thép LÒ cao sang ngời

  Trong tương lai của đất nước-> TRÔNG tương lai của đất nước

  Người bạn lớn mênh mông biển trời-> Người CÒN ĐÓ mênh mông biển trời

 2. Người Nghe Nhạc
  Hợp xướng tuyệt vời này là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ. Lĩnh xướng của hai NSUT Tiến Thành và Tuyết Thanh rất tuyệt vời.