Gợi nhớ quê hương

Đóng góp: Đức Tuấn

Bình luận (2)

  1. Đức Tuấn

    @bác Meuller : Là nhạc sĩ Thanh Sơn (2) trên trang nhạc này ( ns Lê Văn Thiện ) đó bác.

  2. Meuller Mớ

    Bạn Đức Tuấn quý mến ơi, bài này lại của một nhạc sĩ Thanh Sơn nào nữa cơ à?