Giữ trọn tình quê
GIỮ TRỌN TÌNH QUÊ.Tác giả: Văn Cận .Thể hiện: Bích Hường-Dàn nhạc Đoàn văn công Liên khu 5.***********************************************Hơ…ơ  hời là hò …hơ lên.. …Xin gửi về Nam tấm lòng vàng đáThủy chung này là thủy chung nàyNguyện giữa trọn tình quê, nguyện giữ trọn tình quê .Nhớ ở khi kết tóc chung thề.Có ta thì có bạn, là ta đi với bạn.Tình quê cho vẹn tròn, là tình quê cho vẹn tròn.Nắm đất còn ghi mối tình vàng đá.Dấu tay người, là dấu tay người..Còn in trọn tình quê, còn in trọn tình quê.Nhớ ở khi kết tóc chung thềCó ta đi có bạn là ta đi với bạnTình quê cho vẹn tròn là tình quê cho vẹn trònNắm đất còn ghi mối tình vàng đá.Dấu tay người, là dấu tay người..Còn in trọn tình quê, còn in trọn tình quê.Nhớ ở khi trăng sáng vai kề.Có ta đi có bạn, là ta đi với bạn.Tình quê cho mặn nồng, là tình quê cho mặn nồngHơ…ơ  hời là hò …ơ lên.. …Bến nước dòng sông, con đò còn đó.Vắng câu hò, dù vắng câu hò.Đò vẫn đợi người xưa, đò vẫn đợi người xưa.Nhớ ở khi ấp bóng cây dừa.Nhớ câu đây ước hẹn là câu đây ước hẹn.Vì nhau ta đợi chờ vì nhau ta đợi chờ….