Giữ cho em mùa hoa đào
GIỮ CHO EM MÙA HOA ĐÀOƠ… ơi anh bộ đội Biên phòng ơiThương anh đi qua năm ngọn núiThương anh phải qua mười con suốiAnh đánh bọn giặc tới, giữ lấy mùa hoa đào.Áo anh rách vai, da sạm nắngChỉ có đôi mắt sáng nhìn chúng em cười tươi tươi.Ơ… cô gái Mèo dân quân ơiDù anh phải đi xa trăm suốiDù anh phải đi xa nghìn đèoDù con hươu con nai quên lốiLửa cháy đỏ quê hương kêu gọiAnh phải trở về giữ gìn biên cương…(2 lần)Ơ... Tiếng trống tiếng chiêng vang dội núi rừngThôi thúc ta đi đội ngũ điệp trùngNúi rừng Tây Bắc, nước Nậm Na đỏ máu giặcTa quyết giữ mùa hoa đàoĐể tiếng khèn của anh và em lại ngân dài trong rừng hoa.