Giải phóng miền Nam

Bản nhạc

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

Sáng tác : Huỳnh Minh Siêng-Mai Văn Bộ
Trình bày: Văn công Quân Giải Phóng (1966).
******************************


Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.
Diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước.
Ôi xương tan máu rơi, long hân thù ngất trời.
Sông núi bao nhiêu năm cắt rời.

Đây Cửu Long hùng tráng,
Đây Trường Sơn vinh quang.
Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù.
Vai sát vai chung một bóng cờ.

Vùng lên! Nhân dân miền Nam anh hùng!
Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng.
Thề cứu lấy nước nhà! Thề hy sinh đến cùng!
Cầm gươm, ôm sung, xông tới!

Vận nước đã đên rồi.
Bình minh chiếu khắp nơi.
Nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời.

Bình luận (0)