Giai điệu tổ quốc
1-Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi,Dịu dàng trong tiếng ru hời,Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi,Trầm sâu như tiếng đất trời.Tôi nghe trong lời yêu nhau,Tôi nghe trong lời tha thiết,Phút hành quân mẹ tiễn đưa con,Giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt cuộc đời.ĐK:Và tôi yêu, và tôi hát,Lời yêu thương, lời bỏng cháy!Tháng ngày này đất nước ơi,Tổ Quốc của chúng tôi.2-Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi,Thầm mang bao nỗi vui buồn.Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi,Hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng.Tôi nghe trong đoàn quân đi,Tôi nghe trong lời bão tố.Bốn ngàn năm đất nước gian nan,Giai điệu cháy, trong tình thương nước vô vàn.(ĐK)