Gặp nhau dưới ánh trăng
1-Đêm qua tát nước sau đình, ra về anh bỏ quên, Bỏ quên cái áo vắt trên cành, trên cành bông hoa sen.Vội vàng quay lại đi tìm, tình cờ anh gặp em, Gặp em đi cấy ruộng chiêm cuối làng.ĐK:Ngắm vầng trăng sáng (ngắm vầng trăng sáng),Sáng soi đồng ta (sáng soi đồng ta), Sáng soi đồng ta như sáng soi cả tấm lòng đôi ta.Nhìn dòng sông sâu (nhìn dòng sông sâu),Ai bắc nhịp cầu (ai bắc nhịp cầu),Cho đôi chúng mình ta cùng gặp nhau ở dưới ánh trăng.2-Đêm qua cấy lúa trăng tà, ra về em lại đi,Lại đi qua ngõ ghé thăm nhà, thăm nhà anh bên sông.Ngập ngừng e thẹn trong lòng, nào ngỡ đâu gặp anh,Gặp anh đi tát ruộng chiêm sau đình.(ĐK)