Figaro's Aria

Đóng góp: Anh Thư

Figaro' s Aria trích trong Opera " The Barber of Seville" của nhà soạn nhạc Gioachino Rossini, người Ý. Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng trình bày trong Hòa nhạc Giao hưởng chào mừng Quốc khánh 2/9/2016.

Bình luận (0)