Em là thợ quét vôi
Ơ, tường trắng (ơ) tường xanh (ơ) tường vàng,Em là thợ quét vôi,Quét nên tường trắng (ơ) tường xanh (ơ) tường vàng.Xanh vàng (ơ) xanh trắng xanh (ơ) xanh,Xanh vàng (ơ) xanh trắng xanh (ơ) xanh.Tay đưa chổi nhanh nhanh (ơ),Bên những tầng nhà mới, Trong những căn buồng cưới,Em thích màu da trời.Tay người thợ quét vôi,Tô thêm màu hạnh phúc,Đây người thợ kiến trúc (ơ), Đi xây đẹp cuộc đời.Em là thợ quét vôi, (quay lại "Quét nên tường trắng (ơ) tường xanh (ơ) tường vàng")Làm đẹp cho thành phố.Kết: Em là thợ quét vôi.