Em không ngủ bởi vì anh đang nhớ

EM KHÔNG NGỦ BỞI VÌ ANH ĐANG NHỚ


Em không ngủ bởi vì anh đang nhớ
một trời sao rực cháy giữa đôi ta
Em không ngủ bởi vì anh đang nhớ
một trời sao rực cháy giữa đôi ta
Em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió
Cho sao trời rơi xuống một đêm hoa
Em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió
Cho sao trời rơi xuống một đêm hoa
Là la lá lá... Lá la la là... Là la lá lá
Là la lá lá... Lá la la là... Là la lá lá
Lá la la là ... Là la lá la ...
Lá la la là ... Là la lá la ...

Bình luận (0)