Em đi tập múa

Đóng góp: KIM THOA VANG ANH NAM ĐINH
EM ĐI TẬP MÚA
Sáng tác : Trần Viết Bính
Trình bày : Tốp ca CLB. Sơn ca T.T.V.H.Thể Thao Long Khánh Đồng Nai
Bố em đi bộ đội
Rất xa , rất xa
Mẹ em đi gặt lúa
Chim ca a à
Còn em đi tập múa
lá la la là la la
Còn em đi tập múa
Lá la la la lá là

Bình luận (0)