Em đi chơi thuyền

Đóng góp: Anh Thư

Em đi chơi thuyền

Trong thảo cầm viên
Chim kêu hót mừng chào đón xuân về
Thuyền em thuyền con vịt
Nó bơi bơi bơi
Thuyền em thuyền con rồng nó bay bay bay
Má dặn em ngồi yên khi đi bơi thuyền
Vui quá bạn ơi.
Mai em vào em đi xe hơi.

Bình luận (0)