Em bé giải phóng quân

 • EM BÉ GIẢI PHÓNG QUÂN
Tác giả: Thanh Trúc.
Thể hiện: Hoàng Oanh - Kim Thương.
(Ảnh: Đừng cười chê em bé tí teo...)

 
 • Trăng Thu chiếu sáng trên dòng sông
 • Rộn ràng tiếng trống khua mừng công
 • Đêm qua Giải phóng quân vượt sông
 • Đồn giặc cháy xác phơi đầy đồng.
 • Bộ đội ơi cho bé em theo
 • Đừng cười chê em bé tí teo
 • Vác súng trên vai theo bước quân hành
 • Nhằm giặc Mỹ súng em "pằng pằng".
 • Ba em đã đánh tan giặc Tây
 • Giờ này em cũng đi diệt Mỹ
 • Xe tăng với máy bay vào đây
 • Mặc kệ chúng bé em sợ gì.
 • Bộ đội ơi em nói anh nghe
 • Rằng ngày đêm em vót chông tre
 • Giúp mấy anh du kích giữ làng
 • Vậy mà má bảo em là xoàng!
 • Mai đây bé lớn lên bằng anh
 • Đầu đội chiếc nón nan màu xanh
 • Trên vai vác súng theo đoàn quân
 • Tạm biệt má má ơi đừng buồn.
 • Vì hàng đêm nghe má ru con
 • Rằng ngày sau con giống ba con
 • Giống ba con chiến đấu can trường
 • Là người chiến sĩ Giải phóng quân huy hoàng.

Bình luận (0)