Em bay trong đêm pháo hoa

Bản nhạc

EM BAY TRONG ĐÊM PHÁO HOA

1-
Bay lên nào, em bay lên nào
Hội vui toàn thắng tưng bừng pháo hoa
Bay lên nào, em bay lên nào
Vui bạn Nam - Bắc về trong một nhà.
Đêm pháo hoa vang tiếng ca
Hoa lưng trời và hoa trong ánh mắt
Đất nước mình bao nhiêu hoa đẹp
Bác vun trồng giờ nở hoa dâng Bác
La la la lá la là, la la la lá la là
Cả đất trời cùng em bay như trong mơ.
2-
Bay lên nào, em bay lên nào
Hội vui toàn thắng tưng bừng pháo hoa
Bay lên nào, em bay lên nào
Vui bạn Nam - Bắc về trong một nhà.
Đêm pháo hoa tươi ánh cờ
Bao khăn hồng đều tung bay trước gió
Đất nước mình, vui trong đêm hội
Mỗi ánh cười đều ngời lên rạng rỡ
La la la lá la là, la la la lá la là
Cả đất trời cùng em bay như trong mơ.

Bình luận (0)