Đuổi chim

Đóng góp: Anh Thư

Đuổi chim ( Trình bày : Nhật Lan Vy)

Ruộng đỗ mẹ em trồng
Nảy mầm xinh xinh quá
Sáng ngày em ra trông
Thấy đàn chim đến phá
Ơ ớ ớ ờ ơ huây huây
Chim sẻ, chim ri, chào mào, sáo sậu
Ù té chim bay đi
Còn lại chim chích chòe
Huầy huầy, huầy huầy
Chích chòe bay đi nhé
bay đi là bay đi
Đuổi đàn chim bay đi.

Bình luận (0)