Du kích sông Thao

DU KÍCH SÔNG THAO


Hồng Hà mênh mông trôi cát tới chân làng quê
Cuối sông nhiều bến ai về có thấy
Ngàn gió xanh rì bát ngát đồng mía ven bờ đê
Hồng Hà chơi vơi dâng nước trên nguồn về khơi
Sông Thao ngoài bến Việt Trì có những chàng áo nâu về
Say mê dòng nước vui tràn về.

Bên sông đoàn du kích ẩn từng lều
Nơi đây người đông tới họp chợ chiều
Sông Hồng Hà réo (ú u u ù)
Chiến binh về đây đứng rợp một trời
Vui lên đầy vơi sóng giục lòng người
Sông Hồng Hà réo, sông Hồng Hà réo
Ven sông đoàn du kích họp chiều chiều
Khi bơi thuyền đi thúc giục nhịp chèo
Nghe dòng sông réo, đứng lên giết thù.
Khi đi lập công cuối trời màu hồng
Vui lên dòng sông lúa ngập đầy đồng
Sông Hồng Hà réo, sông Hồng Hà reo...

Hồng Hà ơi...
Ta nhớ mùa Thu xưa
Nước về như sóng cờ lên khi quân về Thủ đô.
Hồng Hà ơi...
Nay cũng mùa Thu thấy quân thù
Ngơ ngác nhìn sang bên Việt Trì tàn phá
Hồng Hà reo...
Du kích về đây ngăn quân thù
Như nước phù sa đang pha hòa dòng Lô
Hồng Hà ơi...
Đây những người dân quân Hạc Trì
Đang chống giặc nên quyết không rời quê nhà.

Thu nay xơ xác lũy tre làng quê
Thấy không giặc chiếm nhà thờ, bắn nát bờ bến, đốt nhà
Với xác thuyền đắm ven bờ đê
Hồng Hà trôi xuôi đưa xác quân thù về phơi
Cuối sông chờ đón Cha già có những chàng áo nâu thề
Mai đây cùng sóng đưa ngày về...

Bình luận (0)