Đông Trường Sơn mừng Tây Trường Sơn

1. Nổi trống, nổi trống lên,
Tiếng trống thúc câu ca lên cao.
Từ Kon Tum đến Gia Lai,
Mừng chiến thắng người người reo vui.

Trường Sơn dù có dốc,
Mỗi sông núi ghi tên một
chiến công.
Bản Đông đến (Tà Păng?)
Cùng Khe Sanh quyết diệt bọn xâm lăng,
Bạn bên ta quyết tâm chiến thắng.


2. Đội ngũ như thép gang,
Phút chiến thắng quân ta ca vang.
Ngụy tan hoang, Mĩ tan hoang,
Bọn chúng nó rã rời tan hoang.


Người ơi từ đường 9,
Tin chiến thắng dồn dập đã báo về.
Hậu phương có chúng tôi,
Ngày đêm đang góp phần thi đua,
Ngày đêm đang góp phần chiến thắng.


3. Nổi trống mừng chiến công,
Thế chiến thắng sức ta thêm hăng.
Đồi nương xanh, lúa ngô xanh,
Nòng súng thép một màu xanh xanh.


Miền Đông mừng ta thắng,
Dội lửa thep
xuống dưới quân Mĩ ngụy.
Miền Tây pháo nổ rền,
Ầm vang lên thắng lợi càng đi xa
Đẹp bao nhiêu thế trận Trường Sơn ta.

Bình luận (0)