Dòng thép quê hương
Có gì làm em yêu thương năm tháng?Có gì làm anh mê say trên mảnh đất này?Có phải trái tim ta ưa tìm sắc hương lạ?Hay vì ước mơ kia bừng cháy (ớ)?Bao giọt mồ hôi gian lao năm tháng,Có cả xương máu ta rơi trên mảnh đất này,Cũng vì ước mơ kia, từ ngày mới san đồi,Mơ dòng thép quê hương chảy khắp (ớ) nơi nơi.Hôm nay ta còn nhiều gian khó,Nhưng bình minh đang ló,Khơi lên cho lò thêm sáng đỏ,Niềm tự hào của quê hương đó,Ta sẽ lao động quên mình,Tất cả vì những dòng thép của Tổ quốc.Ơ, có gì làm em yêu thương năm tháng?Có gì làm anh mê say trên mảnh đất này?Ôi dòng thép ta yêu đang hồng thắm đêm ngày,Ôi dòng thép quê hương tỏa ấm (ơ) lòng ta.