Đợi

Bản nhạc

ĐỢI

Nhạc: Huy Thục
Thơ: Vũ Quần Phương 
Trình bày: Quỳnh Liên ĐHSP1.
***********************


 
Em đứng trên cầu đợi anh
Dưới chân cầu nước chảy ngày (ư) đêm.
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng em đợi anh.

Em đứng trên cầu nắng Hạ
Nắng soi bên ấy lại bên này…
Đợi anh. Anh đến? Anh không đến.?
Nắng tắt còn em đứng mãi đây!

Em đứng trên cầu đợi anh
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em quen thành lạ.
Nước chảy kìa anh…Em đợi anh!.

Gió lộng chiều xanh, em đợi anh.
*************************

ĐỢI
Vũ Quần Phương

Anh đứng trên cầu đợi em
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng, anh đợi em.

Anh đứng trên cầu nắng hạ
Nắng soi bên ấy lại bên này
Đợi em. Em đến? Em không đến?
Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!

Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em quen thành lạ
Nước chảy…Kìa em, anh đợi em!

( 100 bài thơ hay thế kỉ XX,)

Bình luận (0)