Đoàn tàu nhỏ

Bản nhạc

ĐOÀN TÀU NHỎ

Sáng tác: Mộng Lân
Trình bày: Hồng Tuyến.
***************** 

 

Một đoàn tàu nhỏ tí xíu ấy là chúng em 
Người đi đầu là chú lái tàu
Còn chúng em nối đuôi nhau bước mau mau 
Thành hàng dài em đếm một hai, một hai.

Một đoàn tàu nhỏ tí xíu ấy là chúng em 
Người đi đầu là chú lái tàu 
Còn chúng em nối đuôi nhau bước mau mau 
Thành hàng dài em đếm một hai, một hai.

Bình luận (0)