Đoàn lữ nhạc

ĐOÀN LỮ NHẠC

Sáng tác: Đỗ Nhuận
Trình bày: Mai Anh - Hoài Phương - Trọng Thủy.
***********************************************


Ra đi khắp nơi xa vời
Gió bốn phương, 
kìa gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi
Người đi khúc nhạc chơi vơi
Gió khắp nơi, kìa gió khắp trời  vang vang khúc nhạc say đời.

A ha! A ha! Hỡi dấu vết xưa tàn phá
Đâu? Đâu? Ai biết lũ chim về đâu
A ha! A ha! Cất tiếng hát lên cười phá
Ôi! Ôi! Kìa có bóng chim hải hồ
A a a!
Khi ta ra đi cây đàn mang theo trên hai vai
Cất tiếng hát rung trời mây, hát tiếng gió ru ngàn cây
Giờ bước chân đi khói lửa bập bùng đây đó đó đó
Hỡi lữ khách quên đây cất tiếng hát quên sầu bi

Đi là đi, là đi, là đi, là đi! Lên chót vót góc núi
Reo! Hò reo! Hò reo! Hò reo! Hò reo! 
Ta đứng đón gió mới
Đi! là đi! là đi! là đi! là đi! Khi sóng gió cuốn tới
Ôi! Ôi! Ôi! Giang hồ, hồn ta dâng cao chơi vơi.

(KẾT)
Ra đi khắp nơi xa vời
Gió bốn phương, kìa gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi
Người đi khúc nhạc chơi vơi
Gió khắp nơi, kìa gió khắp trời vang vang khúc nhạc say đời
A ha! A ha! Hỡi dấu vết xưa tàn phá
Đâu? Đâu? Ai biết lũ chim về đâu
A ha! A ha! Cất tiếng hát lên cười phá
Ôi! Ôi! Kìa có bóng chim hải hồ
A ha ha!

Bình luận (0)