Địu con đi nhà trẻ

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

1-
Con thương ơi ! Con quý ơi !
Nhà trẻ đó con nằm con chơi
Con thương ơi ! Con quý ơi !
Mẹ địu con đi nhà gửi trẻ

Nhà trẻ đó trên cao này
Bốn phương trời gửi gió hương bay
Trông dòng suối, trông bản làng
Nắng tươi vàng trải nương lúa vàng
Con thương ơi ! Con quý ơi !

Của con đấy con ơi, cả đồng lúa cả nương đồi
Cả bốn năm phương trời, cả ngày mai cả cuộc đời
Của con đấy con ơi, cả trời cao với tầng mây trắng
Cả núi non cả rừng, cả dòng suối hát reo mừng
Cả núi rừng dòng suối là của con đấy con ơi !

2-
Đời ngày xưa, bố con xưa
Đời cuông nhóc cho tạo cho phìa
Cả rừng xanh, khúc suối xanh
Cả nương lúa cũng của nhà phìa
Phìa đem súng đi săn rừng
Bố con đứng thèm cái con nai
Phìa ra suối đi quăng chài
Bố con ngồi nhìn cá mà thèm
Thù đừng quên, nhớ lấy con

Ngày mai lớn khôn lên cả dòng suối này vẫn đầy
Thả sức con quăng chài tận biển khơi hay sông dài
Ngày mai lớn khôn lên luyện bàn tay con cầm cây súng
Thả sức đi săn rừng diệt con thú giết quân thù
Biển cả hay rừng núi là của con đấy con ơi !

3-
Con thương ơi ! Con quý ơi !
Nhà trẻ đó con nằm con chơi
Mẹ đi nương, cấy lúa nương
Trồng khoai sắn ấm no bản mường
Mẹ cuốc xới, mẹ vun trồng
Gắng đêm ngày làm việc bằng hai
Cho thêm lúa ra chiến trường
Bố yên lòng chiến đấu đường dài
Con thương ơi Con quý ơi !

Ngủ yên nhé con ơi, dù tàu bay đừng giật mình
Đã có súng dân quân mẹ canh giữ cho yên lành
Ngủ yên nhé con ơi, đã có bố con cầm cây súng
Chiến đấu nơi chiến trường diệt quân Mỹ giữ bản mường
Gian khó nào hề chi vì đời con đấy con ơi !

Bình luận (0)