Diệt phát-xít

DIỆT PHÁT-XÍT


Sáng tác: Nguyễn Đình Thi.
Trình bày: Trung Kiên.
(Ảnh: Quần chúng xông vào chiếm Bắc bộ phủ ngày 19/8/1945 ở Hà Nội). 


Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than
Dưới ách quân tham tàn đế quốc sài lang
Loài phát-xít cướp thóc lúa cướp đời sống dân mình
Nào nhà tù nào trại giam biết bao nhiêu nhục hình
Đồng bào tuốt gươm vùng lên đã đến ngày trả mối thù chung.
Diệt phát-xít giết bầy chó đê hèn của chúng
Tiến lên nền dân chủ cộng hòa giành lại áo cơm tự do
Dưới bóng cờ đỏ ánh vàng sao.
Mau mau mau vai kề vai không phân già trẻ trai hay gái
Tuốt kiếm lên, ta đi lên, ta tiến lên ta diệt quân thù
Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam ôi đất Việt yêu dấu ngàn năm
Việt Nam, Việt Nam muôn năm!

Bình luận (2)

  1. DongChiVN
    Trung Kiên 100%
  2. CCB
    Rõ ràng đây là giọng ca Trung Kiên, xin các bạn cứ mạnh dạn bổ sung.