Diệt phát-xít
DIỆT PHÁT-XÍTSáng tác: Nguyễn Đình Thi.Trình bày: Trung Kiên.(Ảnh: Quần chúng xông vào chiếm Bắc bộ phủ ngày 19/8/1945 ở Hà Nội). Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm thanDưới ách quân tham tàn đế quốc sài langLoài phát-xít cướp thóc lúa cướp đời sống dân mìnhNào nhà tù nào trại giam biết bao nhiêu nhục hìnhĐồng bào tuốt gươm vùng lên đã đến ngày trả mối thù chung.Diệt phát-xít giết bầy chó đê hèn của chúngTiến lên nền dân chủ cộng hòa giành lại áo cơm tự doDưới bóng cờ đỏ ánh vàng sao.Mau mau mau vai kề vai không phân già trẻ trai hay gáiTuốt kiếm lên, ta đi lên, ta tiến lên ta diệt quân thùViệt Nam, Việt Nam, Việt Nam ôi đất Việt yêu dấu ngàn nămViệt Nam, Việt Nam muôn năm!